معاون وزیر جهاد کشاورزی

توسعه الگوی زراعی ایلام چشمگیر است

توسعه الگوی زراعی ایلام چشمگیر است

عباس کشاورز در بازدید از مزارع کشاورزی دهلران گفت: تغییرات کشاورزی از نظر کمی و بویزه کیفی و بهبود عملکرد و بهینه شدن مصرف نهاده ها در استان کاملا محسوس است.


وی گفت: آنچه امروز در حوزه کشاورزی استان با توجه به مصرف مناسب بذر و کود اتفاق افتاده موجب ارتقا عملکرد شده است.


معاون امور زراعت وزیر جهاد کشاورزی افزود: ترکیب کشت بخصوص از نظر نسبت کلزا به گندم استان ایلام در کشور استثنا می باشد و باید این ترکیب حفظ شود.


کشاورز با اشاره به تحریم ها گفت: دسترسی مردم به کود و سم در استان بررسی می شود و با توجه به خدمات استان و شهرستان معلوم است که به مزارع توجه شده است.

تگ های مهم
تصاویر پیوستی
ثبت نظرات

آخرین نظرات نمایش تمامی نظرات


تاکنون نظری ثبت نشده است