برگزاری نشست کارگروه اقتصادی و تنظیم بازار استان در دهلران به ریاست مدیر کل امور اقتصادی استانداری ایلام و جمعی از مدیران کل استان