آرشیو اخبار

کار آفرینی

کارآفرینی بانوی دهلرانی با ۲ فرزند معلول

دهلران-داشتن ۲ فرزند معلول به تنهایی کافی است تا زندگی یک خانواده خصوصا مادر به بحران کشیده شود اما بانوی دهلرانی نه تنها بر مشکلات نگهداری از فرزندان معلول غلبه کرده بلکه برای تعدادی دیگر نیز شغل ایجاد کرده است.