تقدیر رئیس کمیته امداد کشور از فرماندار ویژه دهلران